V pivovaru se nadále vyrábí pivo tradiční technologií výroby s vysokým podílem ruční práce. Ve sladovně se produkuje slad plzeňského typu z místních jarních odrůd ječmene. Ječmen je po namočení rozprostřen na humna a za stálého převracení (vidrování) ponechán vyklíčit, poté je sušen (hvožděn) na starém anglickém dvoulískovém hvozdu. Ostatní používané slady - bavorský, karamelový, barevný, pšeničný - kupujeme pouze od prověřených výrobců. Jako zdroj vody slouží původní kamenem vykládané studny v zámecké oboře.
Pivo se vaří v jednoduché varně Novák & Jahn z roku 1905 dekokční metodou, dvourmutově, s trojím chmelením žateckým chmelem. Kvašení probíhá v otevřené spilce a dozrávání v ležáckém sklepě s dobou ležení 4 - 16 týdnů. Vyrábíme piva spodně i svrchně kvašená. Pivo zde vyrobené může používat známku chráněného zeměpisného označení Březnický ležák a splňuje i kritéria známky České pivo.
Naše pivo se vyváží i do Velká Británie, Irska, Švédska, Finska, Slovenska a nejnověji do Číny a Izraele.