Erb


V průčelí pivovaru se nachází alianční erb iniciátora celé stavby Jana Josefa Jeníška z Újezda a jeho dvou manželek. Polcený štít s jednorožcem umístěný uprostřed patří Janu Josefovi Jeníškovi z Újezda, vpravo je erb Reginy Sophie z Trauttmansdorfu a vlevo Polyxeny Kateřiny Vratislavové z Mitrovic. Je pravděpodobné, že i výběr světců na korunní římse byl zadán podle křestního jména objednavatele stavby.
Na restaurování aliančního erbu byla Historickým spolkem Herold Březnice založena veřejná sbírka. Také díky prostředkům, které se prostřednictvím ní podařilo získat, byl erb v roce 2014 zrestaurován. Na jaře 2015 bude provedena oprava štukového orámování erbu.

  • descriptiondescription
  • descriptiondescription