Sochy Sv. Josefa a Sv. Jana Křtitele – patroni zámeckého pivovaru v Březnici


  • descriptiondescription
Sochy Sv. Josefa s Ježíškem v náručí a Sv. Jana Křtitele byly původně umístěny na korunní římse průčelí pivovaru. Pocházejí, stejně jako samotná budova pivovaru, ze začátku 18. století. Doposud byly sochy považovány za jedno z raných děl sochaře a řezbáře Jana Karla Hammera (1697 – 1759). V současnosti byla tato informace zpochybněna, autor je tedy zatím neznámý. Nyní byly odborně sesazeny a čekají na zásah restaurátorů. Na opravu soch byla Historickým spolkem Herold Březnice založena veřejná sbírka. Do dnešního dne se podařilo vybrat prostředky, které postačily na sesazení soch, a díky nimž byl zrestaurován alianční erb na pivovaru. Na restaurování soch ještě potřebujeme získat 350 tisíc korun. Velmi nás potěší, pokud se budete i Vy podílet na jejich záchraně. Veřejná sbírka je aktivní na transparentním účtu. Pro dotazy nás neváhejte kontaktovat na spolekherold@gmail.com.